1. Fr. Pārupis Zantē (Kurzemē). Jkr. IV, 40, 30. LP, VII, I, 501, 4.

2. H. Skujiņa Smiltenē.

3. Runtuļu Vilis Vilcē. Jkr. IV, 24, 14. LP, VII, I, 501, 3.

4. O. Ancelāne Secē. Latvju kultūras kr.

5. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. Kom. kr. LP, VI, 153, 11, 3.

6. V. Krūmiņš Talsos. T. Dzintarkalna krājumā.

7. K. Bika Gaujienā.