l. Teodors Bankers Dundagas Cepeļelās. LP, VII, I, 86, 20.

2. Skolniece O. Štībele no 60 g. v. I. Krules Rucavā. K. Corbika kr.

3. A. Lerchis-Puškaitis no 70 g. v. Kaspara Čipiņa Džūkstē. LP, VII, I, 85, 19.

4. Kārlis Mačulāns no Jēkaba Poriņa Lašu pagastā. LP, VII, I, 87, 21.

5. H. Skujiņa Aumeisteŗos.

6. Teicēja 90 g. veca A. Vitkovska Kārsavā. Latvju kultūras kr.

7. V. Zacharska Silajāņu pag. Latvju kultūras kr.

8. Kārlis Skujiņa no Kārla Mežuļa Bilskas pagastā.

9. Skolnieks F. Marķevics Nogalē.