1. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 145. 117.

2. J. Zilmanis Pēterniekos pie Jelg. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 172, 11, 28.

3. H. Skujiņa Bilskas pag.

4. K. Kaufmanis no A. Pureniņa Lindes pag. J. A. Jansona kr.

5. Talaša Liepupes (Pernigel) apgb. LP, V, 138, 4b, 19.