Akmeņi.

1. Dievakmens. Gaiķu Fricis-Zadiņš Rudbāržos. Zin. K o m. k r. LP. VI, 204, 13.

2. Līksnas akmens. A. Smagars Līksnas pag.

3. Kolapes akmens. A. Vāverāns Nīcgales apkārtnē. Latvju kultūras kr.

4. Krustakmens. Bērziņu Eduards Ķieģeļos. «Balss» 1891.g. nr. 43. LP, VII, II, 70, 1.

5. Velna akmens (Koknesē). Skolnieks B. Indriksons.

6. Velna akmens (Vijciemā). K. Jansons Plāņos.