1. Baloži. H. Skujiņa no 93 g. vecās Līzes Balodes Aumeisteŗos.

2. Bezdelīgas. Jānis Treimanis Kroņa Bērzniekos. Jkr. V. LP, VII, II, 50, 22.

3. Lakstīgalas. Jānis Legzdiņš Mangaļos. LP, VII, II, 50, 17.

4. Pīles. Kārlis Skujiņa Smiltenes pag.

5. Stārķi, 1. K. Jansons Plāņos.

6. Stārķi, 2. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, 1, 174, 168.

7. Ūpji, 1. J. A. Jansons Nogalē.

8. Ūpji, 2. Z. Lancmaņa kr.

9. Zosis. A. Aizsils Lubānā.

10. Zvirbuļi, l. H. Skujiņa no 84 g. vecā Jāņa Liepiņa Bilskas pag.

11. Zvirbuļi, 2. H. Skujiņa no 93 g. vecās Līzes Balodes Aumeisteŗos.

12. Vardes. H. Skujiņa no 84 g. v. Jāņa Liepiņa Bilskas p.

13. Bites. P. Šmits no sava tēva-tēva Raunā.