J. Augi un citi nedzīvi priekšmeti.

Koki. 3 v.

Liepa. 1.

Osis. 2 v.

Priede 1.

Dārza ābele un meža ābele. 1.

Ozols un beka. 2 v.

Ozols un niedres. 1.

Osis, kļavs, ozo1s. 2 v.

Priede un egle. 2 v.

Apinis ar rāceni. 1.

Lielā pupa. l.

Brīnuma miezis. l.

Apse un kārkls 1.

Kā usnes cēlušās. l.

Rausis. 1.

Rati, ragavas un zirgs. 1.

Rati. l.

Stelles. l.

Pupa, salms un ogle. l.

Tāss un sveks. 1.

Ugunis. 3 v.