1. A. 130A. A Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, l, 161. AŠ, II, 51e.

2. A. 130A. J. Bechmanis Brambergā, Brīvzemnieka krājumā, "Mūsu t. pasakas"

    5. LP, VI, 36, 4. AŠ. II, 51b. Vāciski       atstāstīta H. Bīlenšteina "Tiermärchen" 26. A n m. 2. 3.

3. A. 130A. J. Enkmanis Smiltenē, A. Bīlenšteina krājumā LP, Vl, 36, 5. AŠ, II, 51c.

    H. Bilen5teina “Tiermarclien” 26.

4. A.130A. F.Putniņš Sesevē, A.Bīlenšteina kr.LP,VI,36,8. AŠ,II,51d. Vāciski atstāstīts

    "Tiermärchen"26. A n m, 1.

5. A. 130A. Steinerts Mūrmuižā. LP, Vl, 36, 8, 2. AŠ, II, 51h.

6. A.130A. P.Š, no P.Zeltiņas Ikšķilē.

7. A. 130A. J. Jēkabsons Emburgas Liel-Dālužu Mālās, A. Bīlenšteina kr., H. Bīlenšteina

    "Tiermärchen" 28. LP, V, 36, 7. AŠ, II, 51f.