1. J.Adiņš Nogalniekos. LP,V,M. A5,D,75.

2. L. Johansone Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

3. St. Uļanovska no Rēzeknes apkārtnes. Lotysze lnflant Polskich, Kraków 1891, 15.

4. J. Stūpons Preiļos, B. Spūļa krājumā.

5. R. Tabine Rēzeknē.