1. A. 315. 304. Pogu Jānis, Bechmanis, Brambergā, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 126, 5 AŠ, II, 98a.

2. A. 315. 304. O. Ošupis, Gulbenē. LP, VI, 126, 8. AŠ, II 98b.

3. A. 15, 590. L. P. Džūkstē - Pienavā. LP, I, 50. AŠ, II, 98c.

4. A 315. 590. E. Rezevskis, Irlavā. LP, IV, 10, 1. AŠ, II, 98d.

5. A. 315. 590. P. Grosbergs, Ķūķēnos. LP, IV, 10, 4. AŠ, II, 98e.

6. A. 315. 300. A. Gari - Juone no 55 g. v. Brigitas Kromanes, Bikovas pag., Kultūras balss kr.