1. A. 320 B. 328. Taupmanis Rudbāržniekos. LP, III, 40.

2. A. 328, Pločkalns ar Vīnderi Skrundā. Brīvzemnieka "Sborņik" 204. LP, VII, II, 2'5, 3, 1.

3. A. 328. Kanaviņš Gulbenē, Zin. Kom, kr. LP, VII, II, 25, 3, 7.

4. A. 328. Pogu Jānis, Bechmanis, Bramberiniekos. Brīvzemnieka kr. LP, VIl, Il, 25, 3, 9.

5. A. 328. 550. 570. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē. LP, IV, 57, 1.

6. A. 327. 328. 550. 613. Teicēja F. Balande Ružinas pag.