1. A. 425 C. Vulfs Ūziņos. LP, IV, 43.

2. A. 425 C. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, II, 18.

3. A. 425 C. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē -Pienavā. LP, I, 113.

4. A. 425 C. 400. L. Ozole Līvbērzē. A. Bērzkalnes krājumā.

5. A. 425 G. 400. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 67g. vecas Annas Rudzītes Smiltenē.

6. A. 425 C. 400. Fr. Fišers Krūtē, Lejas Kurzemē. LP, VII. I, 916 (2).