1. A. 425 C. P. Šmits no P. Zeltiņas Rigā.

2. A. 425 C. A. Bīlenšteins Alojā. LP, VI, 140, 4.

3. A. 425 A, C. Ģinters Vīšentniekos. LP, III, 19.

4. A. 425 C. Teicēja 85 g. veca A. Mičule Višķos. Kultūras balss kr.

5. A. 425 C. A.Gari-Juone no 46 g. vecas Ūzūla Zuzannas Varakļānu pag.

6. A. 425. C.H. Gailuma Dricānu pag. Kultūras balss kr.