1.

2. A. 480. J. Ezers no Kļavu Annas Kalētos. Jkr. V, 140 (9). LP, VII, II, 28 1.

3. A. 480. J. Āboliņš Nogalē. LP, VI, 832 (13).

4. A. 480. H. Skujiņa. Andrs Ziemelis. no Martas Kuplās Plāņu pag.

5. A. 485. Fr. Upītis Gatartiešu Mīlakšos. Brīvzemnieka kr. LP VII II, 27, 4, 1.

6. A. 480. Etmanis Kazdangā, Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 330 (14).

7. A. 480. V. Fiļšs no 52 g. vecas A. Visockas Ozolmuižas pag. Kultūras balss kr.