1. A. 503. D. O zo1iņš Jaun - Rozē. I.P, V, 147 (46, 32).

2. A. 503 J. Bergmanis Dobelē. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 174 (t 131).

3. A. 503. P. Š. no P, Dankas Raunā.

4. A. 503. Lapas Mārtiņš Rūjienas, Ērģemes un Ēveles draudzē. "Gudrais Ansis un velns" I 1901. 63 (18).

5. A. 503. Kārlis Kundziņš 1877, g. Dobeles Kundziņos. A.

6. A. 503. 502. 314 Trejs 1879. g. Saukā, Brīvzemnieka kr. LP. VI, 784, (127, 4).