1. A.882. K.Šulcs Zasulaukā. LP, VI, 309, 73.

2. A. 460. Kārlis Saliņš Jaun-Rozē. LP, V, 315 (139).

3. A. 882. J. Henniņš, Sasmakā.

4. A. 882. No Blomu skolas. V. Maldoga kr.

5. A. 882. M. Garkalne no 76 g. vecas J. Staleidzānes Atašienē. Latvju kultūras kr.

6. A. 882. Skolnieks V. Londaks no J. Barkana Viļakas pag. N. Rancāna kr.