l. A. 981. P. Š. no sava tēva-tēva Raunā.

2. A. 981. Skolnieks P. Zušmanis, 1892. g. Blomos, V. Maldoņa krāj.

3. A. 981. J. Sproģis Koknesē. Brīvzemnieka "Mūsu tautas pasakas" I, 43, 21.L. P. VII, II, 29, 2, 1a.

4. A. 981. Fr. Mūrnieks 1879.,Valkas Lejas pagastā. Brīvzemnieka krāj. L. P. VII, II, 29, 2, 1b.

5. A. 981. P. P. Vītoliņš Lubejā. Zin. kom. kr. L. P. VII, II, 29, 2, 1c.

6. A. 981. Skolnieks V. Juoņins Pustiņas pag.

7. A. 981. L. Čapa Rīgā. A. Bērzkalnes krājumā.