1. A. 1453. H. S k u j i a, A n d r s Z i e m e l i s, n o 52 g. v e c J. G a i a A u m e i s t e o s.

2. A. 1453. S k o l n i e c e G. K r k l i a L u b n . A. A i z s i l a k r.

3. A. 1453. S k o l n. M. U p m a l e n o 68 g. v e c s K. S p r i n e s, N c . K. L i e l o z o l a k r.

4. A. 1453. H. S k u j i a, A n d r s Z i e m e l i s, n o 72 g. v e c J k a b a B a l t i a B i l s k a s p a g.

5. A. 1453. J. Z a n d e r s n o Z. Z a n d e r e s Z a e n i e k o s. J. A. J a n s o n a k r j u m .

6. A. 1453. H. S k u j i a, A n d r s Z i e m e l i s n o B e r t a s A n t e n e s B i l s k a s p a g.