1. A. 1535 B. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP I, 158, 136.

2. A. 1535 B. LP. Džūkstē - Pienavā. LP. 108, 73.

3. A. 1535 B. Draugs «Myusu t. teikas un pasokas» II, 3.

4. A. 1535 B. N. Rancāns Kapiņu pagastā.

5. A. 1535 B. V. Filšs Kapiņu pag.

6. A. 1535 B. A. Cukurs no 75 g. veca A. Jurķa Nicā, K. Lielozola kr.