1. A. 1675. J. Bankins «Šis un tas». I, 1872, 58.

2. A. 1675. A. Korsaks no 73 g. v. Foguļa Ezeres pag. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes. I, 549, 1174.

3. A. 1675. Lavenovsku Jānis Saulē, Vidzemē. Jkr. V, 93.

4. A. 1675. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis no 60 g. vecā Pēteŗa Turķa Smiltenē.

5. A. 1675. J. Siltums no A. Bērziņa Smiltenē. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, III, 88, 2872.

6. A. 1675. E. A. Simsons no Juoņa Plēkšņas Rēzeknē. Latvju kultūras kr.