1. A. 1685. J. Gobziņš Rudbāržos. LP, VI, 374, 111. M. Bohm, Lettische Schwānke, 54, 33.

2. A. 1685. K. Blau's Ērāļos. Brīvzemnieka «Sborņik» 145, LP, VII, II, 30, 2.

3. A. 1685. P. Šmits Raunā.

4. A. 1685. Skolniece M. Zariņa no E. Zariņas Ogresgala pag. J. A. Jansona kr.

5. A. 1685. Aleksandrs Villerts no JūlesVillertes, Kabiles pagastā.

6. A. 1685. A. Gari -Juone no 75 g. v. Gailumu Tadeuša, Domopoles pag. Latvju kultūras kr.