1. A. 1725. P. Bozis no Kaķīta Kosas pag. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, II, 465, 2410.

2. A. 1725. VI. Pilipponoks Asūnē.

3. A. 1725. Skolnieks V. Juoņins Daugavpils apr.

4. A. 1725. K. Kupcis no 80 g. v. L. Aņķuriņa, Mores pag. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, II, 231, 1885.

5. A. 1725. Skolnieks J. Banazis no J. Otaņkes Nīcā. K. Lielozola kr.

6. A. 1725. Kārlis Skujiņa no Jūlija Jekuma, Smiltenes pagastā.