1. Upciemu Milda-Skaidrīte, Annēniešos. LP. VI 195, 21.

2. Melbāržu Mārtiņš, Vidzemes Jūrmalā. Balss 1891. g. Nr. 2. LP, VII, II, 48, 1, 18c.

3. Pēteris Alunāns Krustpilī. LP, VII, II, 48, 1, 18b.

4. Janševskis Nīgrandā. Etn. I, 1891, 119. LP, VlI, II, 48, 1, 18c.

5. M. Dunkule Cesvainē. Teikas par Dievu, 95, 125.

6. K. Līdurta Jaunpiebalgā. Teikas par Dievu, 95. 126.

7. A. Jaunzeme Rīgā. A. Bērzkalnes krājumā.

8. J. Vīksne no A. Grantiņas Liepājā.