Velni.

l.  Nyenstedt, Chron., 1598. Bez tam arī «Inland»1851.382. Bienemann «Livl Sagenbuch», 265, 275. LP, VII, I, 272, 1.

2. H. Skujiņa, Bilskas pagastā.

3. R. Pelns, Žagares pagastā. LP, VII, I, 476, 5.

4. K. Bankers, Dundagas Cepeļlejās. LP, VII, I, 476, 3.

5. H. Skujiņa Aumeisteŗu pagastā.

6. Kārlis Skujiņa no Līnas Šveicares Lielvircavas pagastā.

7. O. Biteniece no 70 g. v. M. Brūķes Ogresgala pag.

8. J. Andriņš no J. Sīpoles Taurkalnes pag.

9. M. Ferlina Ūziņos. LP, VII, II, 49, 1, 9.

10. J. Bakšs Latvju kultūras kr.

11. H. Skujiņa no 81 g. vecā Reiņa Puriņa Bilskas pagastā.

12. P. Šmits Raunā.

13. J. Ansberģis Ēvelē. Etn. IV, 1894. LP, VII, I, 52. 5.