l. Jānis Priede Gaŗkalnē 1879. g., Brīvz. kr. LP, VII, I 237, I.

2. O. Krūmiņš Gulbenē. LP, VII, I, 237, 2.

3. K. Bankers Dundagas Cepeļlejās. LP, VII, I, 238, 3.

4. A. Lerchis-Puškaitis no J. Gulmaņa Grenčeniekos. LP, VI, 132, 7, 5.

5. P. Tortuss Jaun-Laicenē. D. Ozoliņa «Raganas». Etn. III, 1893. LP, VII, I, 240, 5.

6. Viktors Kupfers Dundadzniekos, Magazin d. Lettisch-Literär. Ges. XVII. B. IL St. «Die Geschichte vom Puppau. LP, VII, I, 241, 6.

7. M. Garkolne no 76 g. v. Īvas Staleidzānes Atašienē. Latvju kultūras kr.

8. A. Gari-Juone no S. Keibinīka Domopolē. Latvju kultūras kr.