1. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteŗos.

2. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 46, 28.

3. Kalniņu Emīlija Kroņa Udzes pag. Jkr. II. LP, VII, I, 140, 1.

4. Stud. Vītols Kursīšu Sūbŗu Vītolos. LP, VII, I, 140, 2.

5. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

6. G. Pols no skolnieka S. Kalnieka Bauskas apr.

7. P. Reinfelds Krustpils pag. Latvju kultūras kr.