1. H. Skujiņa Aumeisteŗos.

2. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

3. H. Skujiņa no 59 g. v. Augusta Kārkliņa Mēŗu pag.

4. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteŗos.

5. H. Skujiņa Smiltenes pagastā.

6. Skolniece Nellija Dārziņa no 80 g. v. Kārļa Jurģa Jaunrozes Jurģos.

7. Pločkalns un Vīdneris Skrundā. Brīvzemnieka Sborņik, 274, 134. LP, VII, I, 43, 22.

8. H. Skujiņa Smiltenes pag.