l. P. Šmits no sava tēva-tēva Raunā.

2. Kārlis Skujiņa no M. Blodziņas Smiltenes pag.

3. J. A. Jansons Vandzenē.

4. Meževsku Jānis Ozolnieku (Paulsgnade) Tiltiņos. Jkr. IV. LP, VII, I, 232, 8.

5. J. Simenovs Dolē, Brīvzemnieka «Sborņik», 114, 76. LP, VII, I, 232, 9.

6. Priedes Jēkabs Līvesbērze. Etn. I, 1891. LP, VII, I, 230, 6.

7. V. Ozoliņš no 70 g. v. J.Ozoliņa Vestieniešu K.-Kuilīšos. LP, VI, 47, 4, 24.

8. J. Sprancis no P. Sprances Skujenē. J. A. Jansona kr.