1. J. Hollanderis Madalienā. Zin. kom. kr. LP, VI, 426, 112, 32.

2. Brīvnieku Liesma no Elzbetes Olmanes. Rumbeniekos Jkr. V. LP, VII, I, 447, 4.

3. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteŗos.

4. H. Skujiņa no 52 g. v J. Gaiļa Aumeisteŗos.

5. G. Pols no S. Kalnieka Bauskas apr. Šēnbergā.

6. I. Lazdiņa no 75 g. v. M. Lazdiņas Mores pag.

7. Teicējs Juonis Gaiduļs Ozolmuižā.

8. J. Platinskis Latgalē.