l.  Pēteris Tortuss Jaun-Laicenē, D. Ozoliņa Raganas, Etn. III, 1893. LP, VII, I, 961, 3.

2. J. Anitēns Jaun-Laicenē, D. Ozoliņa Raganas, Etn. III, 1893. LP, VII, I, 961, 4.

3. Jāka Blūms Jaun-Rozē, D. Ozoliņa Raganas, Etn. III, 1893. LP, VII, I, 961, 5.

4. P. Blūms Jaun-Rozē, D. Ozoliņa Raganas, Etn. III, 1893. LP, VII, I, 962, 6.

5. J. Krauja Jaun-Rozē, D. Ozoliņa Raganas, Etn. III, 1893. LP, VII, I, 964, 5.

6. J. Baņka Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 990, 3.

7. Skolniece E. Vidauska Strenčos.