1. Savilkums no vairākiem teicējiem Umurgā.

2. A. Lerchis-Puškaitis no Pēteŗa Maļinkas Lestenē. LP, VII, I, 685, 7.

3. S. Mazjānis Jaun-Rozē. LP, VII, I, 681, 5.

4. H. Skujiņa no 76 g. vecā J. Ābeles Aumeisteŗos.

5. Emma Eglīte. Z. Lancmaņa kr.

6. Zenta Ziedskalniņa. Z. Lancmaņa kr.

7. Jānis Biezais Gulbenē. Z. Lancmaņa kr.

8. A. Gari-Juone no 60 gadi vecā Putnu Broņislava Kokorevas pag.

9. A. Gari-Juone no 60 gadi vecā Putnu Broņislava Kokorevas pag.

10. A. Gari-Juone no 60 gadi vecā Putnu Broņislava Kokorevas pag.

11. A. Gari-Juone no 60 gadi vecā Putnu Broņislava Kokorevas pag.