1. R. Kalniņš Dobeles Udzē.

2. J. Banazis no 73 g. v. M. Banazes Nīcā. K. Lielozola kr.

3. M Garkolne no E. Pavloviča Bukmuižas pag. Latvju kultūras kr.

4. V. Zacharska no B. Galvāna Višķos. Latvju kultūras kr.

5. V. Zacharska Silajāņu pag. Latvju kultūras kr.

6. V. Zacharska Silajāņu pag. Latvju kultūras kt.