1. J. Rubenis Ērgļos.

2. J. Rubenis Ērgļos.

3. M Neimane Talsos. T. Dzintarkalna krājumā.

4. J. Rubenis Ērgļos.

5. J. Rubenis Ērgļos.

6. J. Rubenis Ērgļos.

7. V. Zacharska no O. Petrovska Zvirgzdienes pag. Latvju kultūras kr.