1. Bauska,1. Skolotāja Anna Šķēre Skaistkalnes apg.

2. Bauska,2. Anna Šķēre Skaistkalnē.

3. Bauska,3. Māturu Atis Mežotnes Grāvendālē. LP, VI, 214, 31.

4. Bauska,4. A. Laus no 60 g. v. sieviņas Mežotnē.

5. Iecava,l. R. Bērziņš Iecavniekos. LP, I, 184, 188.

6. lecava,2. R. Bērziņš Iecavniekos. LP, I, 185, 189.

7. Mežotne. A. Laus no 60 g. v. sievietes Mežotnē.

8. Skalstkatne,1. A. Šķēre Skaistkalnē.

9. Skalstkalne,2. A. Šķēre Skaistkalnē.

10. Skaistkalne,3. A. Šķēre Skaistkalnē.

11. Skaistkalne,4. A. Šķēre Skaistkalnē.

12. Skaistkalne,5. A. Šķēre Skaistkalnē.

13. Skalstkalne,6. A. Šķēre Skaistkalnē.

14. Skaistkalne,7. A. Šķēre Skaistkalnē.

15. Skaistkalne,8. A. Šķēre Skaistkalnē.

16. Skaistkalne,9. A. Šķēre Skaistkalnē.

17. Taurkalne. J. Andriņš no G. Ziliņas Taurkalnē.

18. Vecmuiža. E. Corbika Vecmuižā.