1. Tukums. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 178, 174.

2. Dzirciems, l. Pauls Jansons Dzirciemā. Jkr. IL LP, VII, II, 60, 4.

3. Dzirciems, 2. P. J a n s o n s D z i r c i e m ā. J k r. II. LP, VII, II, 60, 5.

4 Jaunpils. Naudīšnieks Jaunpilī. « Balss» 1887. g. nr. 33. LP, VII, II, 62, 1.

5. Lestene, l. J Gulbis Virbu pagastā.

6. Lestenē, 2. F. Bērziņa Džūkstes pag.

7. Milzkalne. A. V a s k i s T u k u m ā.

8. Spirgus. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 175, 171.