1. P. Šmits no P. Dankas Raunā.

2. P. Šmits no sava tēva - tēva Raunā.

3. P. Šmits no P. Zeltiņas Bučauskā

4. A. Vaskis Tukumā.

5. A. Vaskis Tukumā.

6. Plaudu Jānis Jaun - Dubultos. Zin. Kom. kr. LP, VI, 217, 3.

7. H. Skujiņa Smiltenes pag.