1. A.200. Ārnes Stukmaņos,Etn.I, 1891, 86 LP,VII, II,49, 1, 3a.

2. (A. 200). L. N. 188S.gada "Balsī". LP, Vll, II, ", l, 3b.

3. A.200. A.Burkins Valmierā,1889.g. "Balsī" LP, VII, II, 40, 1, 3c.

4. A. 200. A. Jaunzeme Lizumā, A. Bērzkalnes krājumā.

5.  A. 200. K.Jansons Trikātas Plāņos.

6. A. 200. R.Tabine Ludzas Bolvos.