VISPĀRĪGI  ATZINUMI  PAR  VALODU - Andris Pētersons, Ilze Āboltiņa- Auziņa, 1998

FONĒTIKA - Lāsma Timofējeva, Ilze Āboltiņa-Auziņa, 1998

ORTOĒPIJA  JEB  PAREIZRUNA - Ilze Āboltiņa-Auziņa, Andris Pētersons, 1998

MORFOLOĢIJA – Baiba Krauze-Krūze, Inga Kacare, 1999

ORTOGRĀFIJA  JEB  PAREIZRAKSTĪBA – Andris Pētersons, 1998

SINTAKSE – Inga Rudzīte, Astrīda Eglīte, 1998; papild. – Inga Kacare, 1999

INTERPUNKCIJA - Ilze Āboltiņa-Auziņa, Andris Pētersons, 1998

TEKSTA  UZBŪVE  UN  VEIDOŠANA – Maija Baltiņa, 1998

LATVIEŠU  VALODAS  STILISTIKA   – Maija Baltiņa, 1998

LEKSIKOLOĢIJA  UN   LEKSIKOGRĀFIJA – Inga Kacare, Ilze Āboltiņa-Auziņa, 1998

LATVIEŠU  LITERĀRĀ  VALODA – Inga Kacare, Baiba Krauze-Krūze, 1998

PĀRSKATS  PAR  LATVIEŠU  VALODAS   DATORAPMĀCĪBĀ  IZMANTOJAMO  PROGRAMMATŪRU – Baiba Krauze-Krūze, 1998


LATVIEŠU   VALODA   MAZĀKUMTAUTĪBU  SKOLĀM - Baiba Krauze-Krūze, Aleksejs Andronovs, 2000

LATVIEŠU - KRIEVU VĀRDNĪCA AR VĀRDU SKAIDROJUMIEM - Everita Milčonoka, Elīna Podskočija, Kristīne Vanaga, 1999