1. Teksta izpēte latviešu valodniecībā

2. Nozīmīgākie pētījumi par tekstu

3. Teksta uzbūve un veidošana

4. Raksturīgākie trūkumi teksta uzbūvē un veidošanā

Valodas līdzekļu pārdaudzums

Nepilnīgas konstrukcijas un to precizēšana

Konstrukciju kalki

5. Vēstuļu paraugi privātai un lietišķai sarakstei, lietišķie dokumenti