Jēdziens par fonētiku

Alfabēts

Alfabēta izveidošanās vēsture

Skaņu iedalījums

Patskaņi

        Divskaņi

        Līdzskaņi

               Līdzskaņu dubultošana

Skaņu pārmaiņas

       Pozicionālās skaņu pārmaiņas

Vēsturiskās skaņu pārmaiņas

        Vēsturiskā patskaņu mija

          Vēsturiskās līdzskaņu pārmaiņas              

Zilbe

Vārda uzsvars

Pārbaudi savas zināšanas fonētikā!