LEKSIKOLOĢIJA un LEKSIKOGRĀFIJA

LEKSIKOLOĢIJA

Vārda nozīme

Vārda nozīmes vēsturiskais mainīgums

        Homonīmija

        Homoformas, homogrāfi, homofoni

Vārdu krājums

Vārdi ar stilistisku nokrāsu

Sarunvalodas vārdi

Vienkāršrunas vārdi

Poētismi

        Vārdi ar emocionālu nokrāsu

        Mantotā leksika

        Aizgūtā leksika jeb aizguvumi

Svešvārdi jeb internacionālismi

Barbarismi

      Speciālā jeb nozaru leksika

Terminoloģismi

Profesionālismi

        Žargonismi

        Vulgārismi

        Apvidvārdi

        Vecvārdi

        Jaunvārdi jeb neoloģismi

Vārdu grupas

         Sinonīmi

        Antonīmi

Frazeoloģija

Uzdevumi leskikoloģijā

 

LEKSIKOGRĀFIJA

        Vispārīgās vārdnīcas

        Speciālās vārdnīcas

        Enciklopēdijas