MORFOLOĢIJA

Morfoloģija, vārda sastāvs, vārddarināšana
Vārdu iedalījums vārdšķirās
Lietvārdi
Īpašības vārdi
Skaitļa vārdi
Vietniekvārdi
Darbības vārdi
Apstākļa vārdi
Prievārdi
Saikļi
Partikulas
Izsauksmes vārdi

Uzdevumi