SPECIĀLĀS VĀRDNĪCAS

 

Līdzās tulkojošām un skaidrojošām vārdnīcām, kas ir vispārīgas vārdnīcas, ir arī dažādas speciālas vārdnīcas.

Speciālās vārdnīcas ir radušās vēlāk nekā vispārīgās vārdnīcas. Speciālo vārdnīcu grupā ietilpst ļoti dažādas vārdnīcas.

Speciālās vārdnīcas