1. A. 300. Rkr. III, 100. l. p. LP, VII, II, 22, 2. 3. AŠ, 96k.

2. A. 304. 305. Nameitu Juris no Žaņa Sprūdes Diž-Drogas Pi1eniekos. Jkr. V, II, 64. LP, VII, II, 20, II, 1.

3. A.952.300. J. Ezers no Baužu Jāņa Kaletu Ozolos, Jkr., V, II, 134. 1. p. LP, VII, II, 20, II, 3. AŠ, II, 96g.

4. 4. A. 300. Zumbergs Liepājas apg., Brīvzemnieka kr. LP, VII, II, 20, II, 6.

5. A. 300. 304. V. Vīdneris Skrundā, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 125, 4. AŠ, II, 96f.

6. A. 300. 304. V. Vīdneris Skrundā, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 125, 4. AŠ, II, 96f.

7. A. 300. J. Simenovs Dolē. LP, VI, 125, 4. piez. AŠ, 96f. piez.

8. A. 725. 300. A. Treimanis 1862. Leišos, A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 125, 1. AŠ, II,96i.