1. A. 301A. J. Bankins "Šis un tas" II, 1875, 25.

2. A. 301B. P. 5. .no P. Dankas, Raunā.

3. A. 301A. D. Ķirsteinis Kr. Misā. LP, III, 44 var.

4. A. 3O1A. Māturu Atis Mežotnē. LP, VI, 115, 9. AŠ, II. 86z.

5. A. 301A. D. Ozoliņš, Jaun-Rozē, Brīvzemnieka kr. - LP, VI, 115, 1. A&127;, II, 86 u.

6. A.301B. Nameitu Juris, Franka-Sesavā. Jkr. II, 2. LP, VII, II, 18, 4, 3. AŠ, II, 92 a.

7. A. 301A. Jankovskis Jelgavas apg. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 115, 24 piez.

8. A. 301A. Ķida Gulbenē. LP, VT, 115, 14 piez.