1. D. Ozoliņš .Jaun-Rozē. LP, V, 46, 33.

2. J. Ezers no Kļavu Jāņa Kalētos. Jkr. V, 44(17). LP, VII, I, 270.

3. J. Jansons no J. Tiļļas Īles pagastā.

4. Skolnieks A. Luočnmēls Baltinavā, N. Rancāna kr.

5. St. Ulanovska Viļānos. Zbior wiadomosci do antropologii krajowei. Krakavā 1895, 25fi. l. p.

6. E. Mičuls no 87 g. vecas J. Līpiņas Makašānu pag.

7. Teicēja 76 g. veca Īva Staleidzāne Atašienē.