1. A. 441. J. Dīcmanis Lieģos, "Pasaku vācelīte" Nr. 13. LP, VII, II, 22, 3, 2.

2. A. 441. 500. 313 C. Mācītājs J. Neilands no Skultes 1870-1880. g.

3. A. 441. Kreicberģis Dzirciemā. LP, V, 97, 3.

4. A.441. St, Uļanovska Viļānos. Zbió r wiadomoš’ci do antropologii krajowei T. XVIIII, 1895, 351--360 (38).

5. A. 41. A. Gari-Juone no M. Matisona Domopolē.

6. A. 441. V. Zacharska no V. Razgala Makašānu pagastā, Makarovskas ciemā.

7. A. 441. A. Gari-Juone no 55 g. vecas Kromaņu Brigitas Bikavas pag.