1. A. 555. Skolnieks J. Kazbuķis Nīcā, K. Lielozola kr.

2. A. 555. Skolnieks J. Banazis Nīcā, K. Lielozola kr.

3. A. 555. Kārlis Skujiņš no Fridas Celmiņas Smiltenes pagasta Iņča mājā.

4. A. 555. Skolniece M. Ašinīce Preiļos. N. Rancāna kr.

5. A. 555. J. Sproģis Koknesē, Brīvzemnieka "Mūsu taut. pasakas" 18. LP. VII, II, 29, 2, 2.

6. A. 555. Ernsts Birznieks no Anša Kanberga Dzirciemā. Jkr. III, 33 (11). LP. VII, II, 48, 2, 2.

7. A. 555. Teicējs O. Romančuks, Rozentavas pag. Latvju kultūras kr.

8. A. 555. 314. 502. M. Šiliņa 1875. g. Slampeniekos, A. Bīlenšteina kr. LP. VI, 793 (127, 7)