1. A. 559. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP. II, 14, (9).

2. A. 559. Teicēja Krimova, Rēznas pag, Latvju kultūras kr.

3. A. 559. Teicējs S. Žeigurs, Ludzas apr., Balvu pag. Latvju kultūras kr.

4. A. 559. P. Šmugais Rēzeknes apr. Viļānu pag. Medinsku c.

5. A. 530. 592. 559. J. Johansone Rīgā, A. Bērzkalnes kr.

6. A. 559. 40 g. veca A. Viļuma pasaka, Makašānu pag. Klepenovas ciemā. Latvju kultūras kr.

7. A. 559. L. Uļjāna no M. Matukāna Latgalē, Latvju kultūras kr.