1. A. 301. 566. J. Bankins "Šis un tas", II, 1875, 7.

2. A. 566. K. Nātrīte, Blomu pagasta skolā, l892.g. V. Maldoņa krāj.

3. A. 566. A. Lerchis - Puškaitis, Džūkstē - Pienavā. LP. II, 77 (72).

4. A. 566. J. Ozols, Saukā. Brīvzemnieka kr. LP. VI, 863 (130, 6).

5. A. 566. Pločkalns ar Vīdneri, Skrundā. Brīvzemnieka "S b o r ņ i k", 196 (115). LP. VII, II, 24, 1, 3.

6. A. 566. R. V u l f s, Ū z i ņ n i e k o s. LP. VI, 862 (130, 5)

7. A. 566. J. Ceriks no 93 g. vecā Jarama Zepa, Barkavas pag. Stūrmežā (Uzrakstīta 1923. g.).