1. A. 566. J. Kalniņš, Druvienā. Zin. Kom. kr. LP. VI, 855 (130, 2).

2. A. 566. R. Bergmanis, Ķūķeniekos. LP. IV, 68 (13, 4).

3. A. 566. Skolnieks V. Juoņins, Eglūnā.

4. A. 566. A. Smagars, Līksnas pag.

5. A. 566. J. Ceriks no 90 g. veca Jarama Zepa Barkavas pagasta Stūrmežā.

6. A. 566. Viktors Meirāns, Stoļarovā. Latvju kultūras kr.

7. A. 566. F. Ankipāns no 60 g. veca D. Seļecka, Ludzas apr. Latvju kultūras kr.